Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

VI Interdyscyplinarne Warsztaty Filozoficzne dla Młodzieży

Uwaga: Zmiana terminu finału: 13.04.2019

 

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wiele możesz osiągnąć dzięki zadawaniu pytań? Ta struktura lingwistyczna może przyczynić się do Twojego rozwoju znacznie bardziej, niż Ci się wydaje. Znane powiedzenie – „kto pyta nie błądzi” – jest bardzo trafne. Zadając odpowiednie pytania, możemy lepiej poznać siebie i dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy.

Zadawanie pytań to jedno z narzędzi, których używamy praktycznie od zawsze. Analiza rzeczywistości, szukanie odpowiedzi, wymiana argumentów, konfrontacja czyjegoś stanowiska z własnym – oto czym od wieków zajmują się filozofowie. Wielcy myśliciele zadawali pytania i starali się znaleźć na nie odpowiedź, często dyskutując między sobą. Jedną z ciekawych cech filozofii jest to, że pytanie czy spór z reguły przeżywają swoich autorów. Na zarzuty postawione Arystotelesowi 1000 lat po jego śmierci, może dzisiaj odpowiedzieć licealista z Polski.

Pytania generują rozwiązania. Bodziec jakim jest mądre pytanie pomaga nam wpaść na pomysły, które często stanowią milowe kroki w naszym rozwoju albo w dążeniu do osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu. Jeżeli chcesz nauczyć się dobrze argumentować – zobacz jak robili to filozofowie, których dysputy nie straciły aktualności nieraz nawet przez 2500 lat. W tegorocznej edycji naszych warsztatów zachęcamy do poszukiwania odpowiedzi na jedne z najważniejszych pytań filozoficznych, które były źródłem debat najtęższych umysłów, jakie wydała ludzkość. Które odpowiedzi wydają Ci się najlepsze?      

W drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019 Wydział Filozoficzny UPJPII po raz szósty organizuje interdyscyplinarne warsztaty naukowe dla młodzieży szkół średnich, która chce poznać nowe, często nieznane oblicza i zastosowania filozofii. Warsztaty posłużą wzbogaceniu wiedzy i poszerzeniu horyzontów uczestników, a zatem mogą stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Przede wszystkim jednak będą one okazją do zapoznania się ze środowiskiem akademickim. Celem warsztatów jest uświadomienie, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, ekonomicznego i kulturalnego. 

    Udział w projekcie jest bezpłatny. Warsztaty prowadzone są na platformie internetowej. Warsztatom towarzyszył będzie konkurs. Osoby, które najlepiej wywiążą się proponowanych zadań otrzymają cenne nagrody:

Finaliści konkursu otrzymają indeksy na studia pierwszego stopnia na kierunku Filozofia na Wydziale Filozoficznym UPJPII oraz nagrody rzeczowe. Dla zwycięzcy przewidziano dodatkowo, w przypadku podjęcia studiów, stypendium na pierwszym roku w wysokości 500 zł miesięcznie. Dla osoby, która zajmie drugie miejsce, przewidziano stypendium naukowe na pierwszym roku studiów w wysokości 200 zł miesięcznie, a w przypadku trzeciego miejsca – 100 zł. Regulamin przyznawania stypendiów znajduje się w pliku załączonym do tej strony.

Wszystkim uczestnikom wydane zostaną zaświadczenia o udziale w warsztatach filozoficznych. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-koordynatorzy warsztatów w danej placówce. Zaś dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, przewidziana jest nagroda w postaci cennych publikacji edukacyjnych (lista tytułów jest ustalana z biblioteką szkolną).

        Cały projekt składa się z następujących etapów:

 1. do 13 lutego 2019 – Zapisy uczestników warsztatów poprzez przesłanie zgłoszenia na
  e-mail: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno obejmować: imię
  i nazwisko ucznia
  ; e-mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; tytuł, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
 2. Uczestnicy warsztatów otrzymują drogą e-mailową login i hasło do swojego indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania
  z niej.
 3. od 18 lutego do 11 marca 2019 r. – Uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamieszczonego na platformie zestawu materiałów dydaktycznych (w formie tekstów, filmów, prezentacji, quizów). Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie zobowiązane
  są do wykonania zadań załączonych do trzech zestawów – każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów te, które go interesują! Za zadania konkursowe w każdym temacie można uzyskać 0-20 punktów.
 4. do 20 marca 2019 r. – Organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania
  i tworzą listę finalistów.
 5. 13 kwietnia 2019 r. – Finał warsztatów połączony z dniem otwartym. Spotkanie będzie miało miejsce w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Finaliści konkursu biorą udział w ostatnim etapie, który będzie polegał na analizie losowo wybranego fragmentu tekstu filozoficznego. Etap ten nie zakłada żadnej wcześniejszej wiedzy z filozofii, oceniana będzie samodzielność, rzetelność i kreatywność odpowiedzi.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl

Koordynatorzy projektu:

mgr Barbara Żmuda-Frydrychowska

dr Jakub Synowiec

 

Poprzednia edycja: 2017/2018