Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Rektorzy

REKTOR

Jego Magnificencja

Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Zyzak

 

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, ur. 17 czerwca 1969 w Żywcu, 1987–1993 studia teologiczne na PAT. 1993 święcenia kapłańskie dla diecezji bielsko-żywieckiej. 1993–1996 wikary w parafii św. Józefa Robotnika w Oświęcimiu. 1996–2000 studia doktoranckie na KUL – doktorat z teologii duchowości. 2001–2003 wikary w parafii św. Maksymiliana w Bielsku-Białej i wykłady w Instytucie Teologicznym św. Jana Kantego w Bielsku. 2003–2006 badania naukowe w Niemczech, w Kolonii. 2006 habilitacja na Papieskiej Akademii Teologicznaj. 2006–2007 badania naukowe we Francji w Avignonie. 2007 zatrudnienie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 2009 redaktor naczelny Polonia Sacra. 2010 prodziekan Wydziału Teologicznego; 2012 dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Najważniejsze publikacje: Błogosławiona Celina Borzęcka zmartwychwstanka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2010; Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010; Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2008; Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005; Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005; Bł. siostra Sancja Janina Szymkowiak - serafitka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2002; Kobieta według Edyty Stein świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2002; Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2000.

Funkcję rektora pełni od września 2014 r.

ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

***

Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala

Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej

 

Ks. prof. dr hab. Józef Stala, ur. w 1966 r. W 1991 r. tytuł zawodowy magistra teologii (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie); w 1998 r. stopień naukowy doktora nauk teologicznych (Akademia Teologii Katolickiej); w 2005 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki (Papieska Akademia Teologiczna), a w 2011 r. tytuł profesora nauk teologicznych (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2010-2014 prodziekan do spraw nauki, rozwoju i współpracy zagranicznej Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie. Kierownik Katedry Nauk Pedagogiczno-katechetycznych, wykładowca katechetyki i kierownik pedagogizacji w tymże wydziale. Członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC), Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej (ESTK), Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Redaktor naczelny międzynarodowego periodyku naukowego The Person and the Challenges. Ekspert (nauki teologiczne i nauki o rodzinie) Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Rzeczoznawca Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych.

Uczestnik i organizator konferencji, sympozjów i kongresów katechetycznych oraz edukacyjnych w Polsce i za granicą. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu katechetyki, pedagogiki i edukacji, a szczególnie katechezy rodzinnej, nauk o rodzinie, edukacji religijnej i wychowania. Współredaktor i współautor podręczników do nauczania religii.

Funkcję prorektora pełni od września 2014 r.

ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

***

Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

 

Ks. dr hab. Robert Tyrała prof. UPJPII (ur. 1965). Studia (1984–1990) zakończone magisterium z teologii w 1990 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej. Studia (1992–1997) w Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Wychowania Muzycznego zakończone magisterium ze sztuki w 1997 r. Stypendysta w Solesmes we Francji (chorał gregoriański w latach 1998 i 2003) Stypendium naukowe w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie (fundacja Renovabis) w roku akademickim 2003/2004. Studia na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim prowadzonym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy (1998–2000); doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2000 r.).

Habilitacja z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2010 r.). Od 2016 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wykładowca w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej w Krakowie (1997–2005). Od 1997 r. wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie (od 2005 r. kierownik Katedry Muzyki Religijnej). Od 2000 roku wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; w latach 2006–2009, 2016–2018 prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Od 2005 przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Od 2006 r. członek Zespołu ds. transmisji telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski. Od 2012 r. konsultor Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2004–2009 prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores; w tym samym czasie asystent kościelny Federacji Międzynarodowej; w latach 2009–2017 prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. Zasiada w Radzie Programowej Festiwalu Festival Zelioli w Lecco we Włoszech. Organizator sympozjów, konferencji oraz kongresów w Polsce i za granicą. Pomysłodawca i współorganizator Dni Muzyki Kościelnej Archidiecezji krakowskiej (od 2005 roku). Zasiada w radzie naukowej czasopism: Studia Hildegardiana Sariensia wydawanego w Żorach, Musica Ecclesiatica wydawanego w Opolu, rocznika Thesaurus Musicae Sacrae wydawanego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Pro Musica Sacra wydawanego przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (od 2004 r.). Autor monografii Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej z ziemiach polskich do 1939 roku oraz licznych artykułów naukowych.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień muzyki kościelnej, szczególnie chorału gregoriańskiego, dokumentów Kościoła dotyczących muzyki oraz historii i działalności Pueri Cantores w świecie.

Funkcję prorektora pełni od września 2018 r.

ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

***

 

Ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII

Prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej

 

Ks. dr hab. Antoni Świerczek, ur. 24 kwietnia 1959 r. w Biernej k/Żywca. Szkoła podstawowa w Łodygowicach ukończona w 1974 r.; Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej ukończone w w 1978 r.. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym, a następnie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Stopień magistra teologii – 2 maja 1984 r.; święcenia kapłańskie – 20 maja 1984 r. Wikariusz w Jaworznie (1984–1988); w Nowej Hucie – Czyżynach (1988–1990). Kontynuacja studiów licencjackich na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie  (1988-1990). Uzyskanie stopnia licencjata teologii – 15 października 1991 r. Studia doktoranckie na Instytucie Katolickim w Paryżu (1990–1993).

1 września 1993 r. – 30 sierpnia 1997 r. Referent Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Od 1 października 1996 r. asystent przy Katedrze Teologii Moralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kontynuacja studiów w Instytucie Katolickim w Paryżu (1997–1999). Uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – 8 maja 1999 r.; uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – 29 listopada 2013 r. Wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej od 1996 r., następnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; kierownik Studium Teologii Rodziny Archidiecezji Krakowskiej (1999–2017); dyrektor Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej (2001–2005); kierownik Kierunku Nauki o rodzinie przy Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2005– 2008). 1 września 2008 r. – 30 sierpnia 2014 r. prodziekan na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; od 1 września 2014 dziekan tegoż wydziału. W marcu 2018 r. wybrany na prorektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek Stowarzyszenia Moralistów Polskich oraz Stowarzyszenia Familiologów Polskich.

Zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół problematyki małżeństwa i rodziny. W opublikowanych tekstach przybliża nauczanie Kościoła nt. istoty i posłannictwa małżeństwa i rodziny, który w swym nauczaniu moralnym wskazuje na konieczność realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Autor i współautor następujących książek: Budził zaufanie i ukazywał Boga. O życiu i posłudze księdza Jana Marszałka, Kraków 2004, Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej. Posługa w konfesjonale, Kraków 2009, Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie, Kraków 2013, Rodzina silna Bogiem. Teologiczno-duszpasterska refleksja na temat rodziny, Kraków 2013, Cień wieży Babel. Obraz Rodziny w ponowoczesności, Kraków 2017. Autor ponad 30 artykułów naukowych podejmujących zagadnienia związane z teologia małżeństwa i rodziny.

Funkcję prorektora pełni od września 2018 r.

ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

***