Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

O nas

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych.

Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie.
Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego.
Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury ((UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP - regulamin KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Obecnie UPJPII liczy 3643 studentów i 356 pracowników (w tym 242 naukowo-dydaktycznych).

Współpraca zagraniczna:

UNEECC - University Network of the European Capitals of Culture

- Uniwersytecka Sieć Europejskich Stolic Kultury (UNeECC), międzynarodowa organizacja non-profit, założona w Pécs na Węgrzech w grudniu 2006 r.

Uniwersytet w Bochum
- Najżywsze kontakty uczelnia utrzymuje z Uniwersytetem w Bochum zarówno na poziomie wymiany studentów, jak też gościnnych wykładów profesorów. Współpraca ta trwa już dwadzieścia trzy lata. Raz w roku, wiosną, nasza uczelnia gości wykładowców z Niemiec, i wzajemnie, raz w roku, jesienią, nasi wykładowcy występują gościnnie w Bochum. Obecnie delegatami ds. współpracy z Uniwersytetem w Bochum są: ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas i ks. dr Jan Dziedzic.

Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter w Budapeszcie
- Od pięciu lat uczelnia współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Pázmány Péter w Budapeszcie. Obecnie delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem Pázmány Péter w Budapeszcie jest ks. prof. dr hab. Józef Krzywda

Uniwersytet w Grazu
- Współpraca z Uniwersytetem w Grazu jest jednostronna. Istnieje możliwość uzyskania stypendium od biskupa Grazu. Wydział Teologiczny Uniwersytetu (Karl-Franzens Universität) w Grazu nadesłał do nas pismo o gotowości przyjęcia na jeden semestr studentów teologii naszej uczelni partnerskiej. Aktualnie delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem w Grazu jest ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII.

Uniwersytet w Preszowie
- Wydział Filozoficzny oraz Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego nawiązały w 2005 roku współpracę z Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja). Delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem jest ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. UPJPII.

Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku
- Od niedawna UPJPII utrzymuje współpracę z Uniwersytetem w Rużomberoku na Słowacji. Delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem jest ks. dr hab. A. Baczyński, prof. UPJPII

Universita Cattolica del Sacro Cuore
Umowa o współpracy pomiędzy obydwiema uczelniami została podpisana w marcu 2010 roku i obejmuje wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych, studentów, wspólną organizację konferencji, workshopów i kursów oraz wspólne działania badawcze szczególnie w dziedzinie bioetyki, historii sztuki, nauk społecznych, dziennikarstwa oraz nauk o rodzinie.

Istituto Universario Sophia
- 18 czerwca 2012 r. Senatu UPJPII zatwierdził Deklaracię Intencji pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Istituto Universario Sophia w Loppiano (Włochy). Współpraca pomiędzy uczelniami ma na celu promocję więzi akademickich oraz kulturalnych i obejmuje wszystkie oferowane przez obie uczelnie dziedziny badań naukowych i dydaktycznych.

Pravoslávna bohoslovecká faculta – Prešovská univerzita v Prešove
- 11 grudnia 2012 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej z Wydziałem Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na Słowacji.

Facoltà Teologica dell'Italia Centrale
- 6 czerwca 2013 r. Wydział Teologiczny UPJPII podpisał umowę o współpracy z Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, która głównie będzie polegała na prowadzeniu badań nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot wspólnych zainteresowań w dziedzinie nauk teologicznych uprawianych na obydwu Uczelniach.

Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki w Żytomierzu
- 1 listopada 2013 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła Ii w Krakowie podpisał umowę o współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej z Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki z Żytomierzu na Ukrainie. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wymiany nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, przygotowywania wspólnych publikacji, wymiany literatury naukowej i dydaktycznej między bibliotekami, wymiany studentów oraz doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego jak również realizacji wspólnych projektów badawczych.

Instytut Filozofii Edyty Stein w Granadzie
- 15 stycznia 2014 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie podpisał umowę z Instytutem Filozofii "Edith Stein", należącym do Archidiecezji Granada (Hiszpania), której bezpośrednim przedmiotem jest uznanie przez UPJPII kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej IFES oraz określenie warunków do prowadzenia przez IFES studiów wyższych na kierunku filozofia w siedzibie IFES w Granadzie w Hiszpanii, które zakończą się przyznaniem odpowiednich dyplomów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim na UPJPII, ważnych w państwie polskim oraz Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Z ramienia UPJPII za współpracę z Instytutem w Granadzie odpowiada ks. dr Wojciech Grygiel FSSP.

Bawarski Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu
- 6 listopada 2014 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie podpisał umowę o współpracy naukowej z Bawarskim Uniwersytetem Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Umowa zakłada wymianę pracowników naukowych i studentów, podejmowanie wspólnych projektów badawczych, organizację międzynarodowych sympozjów i konferencji oraz regularną wymianę publikacji naukowych i materiałów dydaktycznych.

Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze 

- Porozumienie o współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie reprezentowanym przez ks. Rektora prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka oraz Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze reprezentowanym przez Rektora Prof. RND. Lubomira Zelenicky'ego, zawarte zostało w dniu 20 lutego 2015 r. Umowa obejmuje współpracę obu Uczelni w zakresie dydaktyki i nauki kadry naukowej, kadry prowadzącej badania i studentów obu Uniwersytetów. Głównym celem współpracy między Uniwersytetami jest prowadzenie wspólnych prac akademickich i naukowych.

Osoba kontaktowa na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze:
Mgr. Diana Kanasowa, PhD
Tr. A.Hlinku 1, 949 Nitra, Słowacja

Osoba kontaktowa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
Mgr Tomasz Kniaź
Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej
ul. Bernardyńska 3, 31-002 Kraków, Polska, e-mail: international@upjp2.edu.pl