Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Wydawnictwo Naukowe

Wydawnictwo Naukowe wydaje publikacje Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: książki i czasopisma naukowe. Decyzje o publikowaniu pracy naukowej przez uczelnię podejmuje Senacka Komisja Wydawnicza. Zgłaszane teksty winny być poddane wcześniejszej recenzji.

Czasopisma Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie są dostępne na Platformie czasopism.


Wydawnictwo Naukowe

30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
tel./faks 12 422 60 40, 12 421 84 40 wew. 119
e-mail: wydawnictwo@upjp2.edu.pl

 

Dyrektor -  dr Michał Góra
tel. 12 422 60 40, 12 421 84 40 wew. 116, tel. kom. 609 560 508
e-mail: michal.gora@upjp2.edu.pl

Biuro
tel./faks 12 422 60 40, 12 421 84 40 wew. 119
mgr Rafał Bober
mgr Paulina Paduchowska

Redakcja 
tel. 12 422 60 40, 421 84 40 wew. 115
mgr Renata Komurka
mgr Jadwiga Malik
dr Jadwiga Zięba
mgr Magdalena Merchut

 

Sprzedażą książek Wydawnictwa Naukowego zajmuje się Księgarnia LOGOS (logos@upjp2.edu.pl). Zapraszamy do KSIĘGARNI INTERNETOWEJ!


INSTRUKCJA wydania publikacji

1. Autor przesyła wstępny (kompletny) tekst autorski na adres wydawnictwo@upjp2.edu.pl, załączając informacje o planowanej publikacji:

 • tytuł publikacji
 • autor/autorzy
 • liczbę arkuszy wydawniczych ze spacjami i przypisami, liczba stron
 • liczbę ilustracji (grafik, zdjęć, wykresów, tabel), w tym liczbę ilustracji kolorowych
 • rodzaj okładki i oprawy
 • format książki; preferowany format: A5 (145 na 205 mm), B5 (160 na 230 mm), inny
 • nakład:
  • liczba egzemplarzy autorskich
  • liczba egemplarzy promocyjnych, obowiązkowych (w tym dla biblioteki UPJPII)
  • liczba egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży
 • informację o źródle finansowania (np. dotacja na utrzymanie potencjału badawczego, grant, środki własne autora, inne)
 • niestandardowe cechy publikacji (twarda oprawa, papier objętościowy, alternatywna wersja online, dodatkowe uszlachetnienie okładki: lakier UV, skrzydełka, zakładka)
 • chęć zamieszczenia indeksu (osobowego, rzeczowego)

2. Wydawnictwo sporządza kalkulację wydania. Wydanie obejmuje przygotowanie do druku (korektę, skład, projekt okładki) oraz druk.

3. Autor składa zlecenie wydawnicze (do pobrania poniżej) oraz ustala szczegóły wydania. Prosimy autora o zapoznanie się z redakcyjnymi zasadami wydawniczymi (do pobrania poniżej) oraz zgłoszenie redaktorowi prowadzącemu uzasadnionych odstępstw od zasad. 

4. Dokumentacja jest przekazywana prorektorowi ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej, który kieruje ją do Senackiej Komisji Wydawniczej i, po uzyskaniu akceptacji komisji, zatwierdza zlecenie.

5. Czas wydania publikacji liczony od momentu zatwierdzenia dokumentacji przez prorektora ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej:

 • 10–20 arkuszy: ok. 3 miesięcy
 • powyżej 20 arkuszy: termin ustalany indywidualnie

6. Ostateczny tekst do publikacji prosimy dostarczać w pliku tekstowym (.doc, .txt, .rtf) BEZ ZBĘDNEGO FORMATOWANIA. Zachęcamy do stosowania standardu UNICODE dla alfabetów niełacińskich (grecki, arabski, syryjski, hindi, koptyjski). 

7. Materiały ilustracyjne (fotografie, wykresy, mapy) prosimy przesyłać osobno, w formatach tiff., eps. lub pdf. W razie wątpliwości co do jakości materiałów służymy pomocą.

8. Po przyjęciu publikacji do druku tekst zostaje przekazany do pierwszej korekty. Następnie autor otrzymuje plik PDF z uwidocznionymi zmianami wprowadzonymi przez korektę oraz zostaje poproszony o ewentualne uzupełnienia w tekście. Zaproponowane przez korektę zmiany autor może zaakceptować lub odrzucić.

9. Po odesłaniu 1. korekty przez autora tekst zostaje złożony. Równolegle przygotowywana jest okładka.

10. Po składzie i 2. korekcie autor otrzymuje swój tekst ponownie, aby zaaakceptować go do druku. W rewizji autorskiej autor może zgłosić korekty przed drukiem. Książkę uznaje się za zamkniętą, jeśli autor nie wnosi do niej zastrzeżeń.

11. Projekt okładki zatwierdza prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej.

12. Warunkiem wydania jest podpisanie licencji niewyłącznej.

13. Druk zajmuje ok. 10 dni roboczych od momentu zaakceptowania przez autora plików środka i okładki. Po przesłaniu tekstu do drukarni nie ma możliwości naniesienia zmian.

14. Autor zostaje poinformowany o dostarczeniu gotowego nakładu do wydawnictwa telefonicznie lub mailowo. Należny nakład autorski można odebrać w siedzibie wydawnictwa (Bobrzyńskiego 10) lub w Księgarni LOGOS (Franciszkańska 3).


Dokumenty do pobrania