Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Vita Academica

Kontakt do redakcji:
Redaktor naczelna: Marta Mastyło
e-mail: rzecznik@upjp2.edu.pl
tel. 12 421 68 48 w 626, faks +48 12 422 86 26, tel. kom. +48 514 042 040

Zasady przygotowania tekstu do publikacji w Biuletynie Informacyjnym UPJPII „Vita Academica”:
1. „Vita Academica” jest bezpłatnym biuletynem informacyjnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ukazującym się co 2 miesiące.
2. Publikacje są nieodpłatne, natomiast redakcja wystawia zaświadczenia o każdej publikacji.
3. Przed przygotowaniem tekstu konieczny jest każdorazowy kontakt z redakcją w celu uzgodnienia tematu, możliwości publikacji, a także terminu dostarczenia artykułu.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania i niezwracania materiałów niezamówionych i nieuzgodnionych wcześniej oraz redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku.
5. Tekst powinien zostać dostarczony do redakcji w formie elektronicznej. Artykuł powinien liczyć 2000−3000 znaków, chyba że zostało uzgodnione inaczej.
6. Nadesłane teksty powinny być sformatowane w następujący sposób:
a) plik w formacie doc (MS Word)
b) format A4
c) czcionka Times New Roman, wielkość czcionki: 12
d) odstęp między wierszami: 1,5
e) bez dzielenia wyrazów, formatowania nagłówków, stosowania makr itp.
f) plik powinien być zatytułowany nazwą wydarzenia czy przedsięwzięcia, które opisuje. Prosimy nie nazywać plików „artykuł Vita” itp.
7. Fotografie czy ilustracje należy dołączać w formacie jpg w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Fotografie lub ilustracje należy dołączać w osobnych plikach, a nie wklejać do pliku doc.
8. Zarówno tekst, jak i dołączone do niego fotografie lub ilustracje powinny być podpisane nazwiskiem autora.

Poprzedni numer: 4/2018

***

Poprzedni numer: 3/2018

***

Poprzedni numer: 2/2018

***

Poprzedni numer: 1/2018

część 1

część 2

część 3

część 4

***

Poprzedni numer: 4/2017

część 1

część 2

część 3

***

Poprzedni numer: 3/2017

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

***

Poprzedni numer: 2/2017

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

***

Poprzedni numer: 1/2017

część 1

część 2

***

Poprzedni numer: 4/2016

część 1

część 2

część 3

***

Poprzedni numer: 3/2016

część 1

część 2

***

Poprzedni numer: 2/2016

część 1

część 2

część 3

***

Numer: 1/2016

część 1

część 2

***

Numer: 5/2015

część 1

część 2

***

Numer: 4/2015

część 1

część 2

***

Numer: 3/2015

Numer: 2/2015

Numer: 1/2015

Numer: 5/2014

Numery archiwalne