Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Działalność Upowszechniająca Naukę

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych .

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach finansowania DUN Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie realizuje następujące zadania:

1.    Rozbudowa i utrzymanie Bazy Komputerowego Katalogu Zbiorów Biblioteki UPJPII – wydawnictwa zwarte – pochodzące z prywatnej biblioteki Jana Pawła II. Uzupełnienie istniejących rekordów bibliograficznych o pole 084 – symbol innej klasyfikacji – (5626 rekordów) i 6XX – hasła przedmiotowe KABA – (2690 rekordów) w ramach umowy 1382/P-DUN/2015 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Termin realizacji zadania: 2 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Kwota ogółem: 58 616,00 zł. Otrzymana dotacja środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę: 51 616,00 zł

Celem zadania jest rozbudowa istniejących rekordów bibliograficznych publikacji pochodzących z daru Jana Pawła II, o pole 084 (Klasyfikacja Dziedzinowa Książek Biblioteki Jan Pawła II w Krakowie - 5626 rekordów) i 6XX (hasła przedmiotowe w języku KABA - 2690 rekordów) [stan z bazy VTLS/Virtua z 10.03.2015].
Rozwinięcie istniejących rekordów bibliograficznych przyczyni się do ułatwienia przeszukiwania kolekcji otrzymanej w darze od Jana Pawła II. Opracowanie przedmiotowe w JHP KABA, nadanie symbolu klasyfikacji i sygnatury miejsca jest nieodzowne do łatwiejszego i optymalnego wykorzystania unikatowej kolekcji.

 

2.    Opracowanie, udostępnienie i upowszechnienie informacji o unikatowych zasobach bibliotecznych z kolekcji „Święci i Błogosławieni” finansowane w ramach umowy 517/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Termin realizacji zadania:  1 listopada 2016 roku do 30 listopada 2017 roku.
Kwota ogółem: 34 400 zł. Otrzymana dotacja środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę: 27 700 zł  

Praca nad realizacją zadania przyczyni się do stworzenia bazy naukowej dla badaczy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W ramach wnioskowanego projektu zostanie opracowanych 1000 pozycji z kolekcji „Święci i Błogosławieni”. Przewidziane jest sporządzenie nowych, oryginalnych rekordów bibliograficznych dla 1000 tytułów. Opisy będą sporządzone w systemie VTLS/Virtua i uzupełnione o niezbędne rekordy Kartoteki Haseł Wzorcowych i hasła przedmiotowe. Każda pozycja zostanie przyporządkowana do Klasyfikacji Dziedzinowej Książek UPJPII. Nowo powstałe opisy bibliograficzne będą widoczne w katalogu centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.