Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kolekcje

JAN PAWEŁ II

Wyjątkowe znaczenie mają dla Biblioteki bardzo bogate dary z prywatnej biblioteki Ojca Świętego Jana Pawła II. Do Krakowa zostały sprowadzane z Watykanu w latach 1994-2005, w czym wielkie zasługi miał Osobisty Sekretarz Papieża ks. bp dr Stanisław Dziwisz. W darze znalazły się wydawnictwa ofiarowane Ojcu Świętemu przez prywatne osoby i instytucje z całego świata. Wśród 17 tysięcy woluminów część stanowią egzemplarze z osobistymi dedykacjami dla Papieża oraz egzemplarze dostępne jako jedyne w Polsce. Ze względu na swoją wyjątkowość z daru tego czytelnicy mogą korzystać wyłącznie na miejscu, choć dostęp do niego jest swobodny, gdyż tak jak większość zbiorów Biblioteki, jest wyeksponowany w wolnym dostępie.

JERZY TUROWICZ

10 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste przekazanie księgozbioru Jerzego Turowicza Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Rozmowy w tej kwestii rozpoczęły się w 2008 r. z inicjatywy jego córek: prof. Magdaleny Smoczyńskiej i Elżbiety Jogałły. Po wstępnych ustaleniach z ówczesnym rektorem uczelni ks. prof. Janem Maciejem Dyduchem, sprawę przekazano do nadzoru ks. Janowi Bednarczykowi - dyrektorowi biblioteki uczelni oraz jego zastępcy Władysławowi Szczęchowi. W grudniu 2008 r. zbiór został przewieziony do nowego budynku biblioteki, mieszczącego się przy ul. Bobrzyńskiego. W styczniu 2012 r. księgozbiór rozpakowano i umieszczono na drugim piętrze. Od tego momentu czytelnicy mogą korzystać z kolekcji liczącej ponad 10 tys. publikacji, głównie z zakresu filozofii, teologii, historii powszechnej, historii Polski, historii kościoła, sztuki oraz filologii należącej niegdyś do tego wybitnego człowieka.

ALTA RELIGION DATABASE

W marcu 2003 r. Biblioteka otrzymała w darze od Biblioteki Marquette University w Milwaukee (USA) unikalną, największą na świecie, bazę danych ATLA Religion DataBase 2004 Win, przekazaną nam przez kierownika Biblioteki Pana Nicholasa C. Burckel'a. Z bazy można korzystać w czytelni biblioteki przy ul. Bobrzyńskiego 10.

ANTOINE AUDA

W latach 2003-2004 Biblioteka otrzymała w darze materiały do studiów nad chorałem gregoriańskim zbierane przez salezjanina Antoine Auda (28 X 1879 - 19 VIII 1964) francusko-belgijskiego muzykologa i pedagoga. A. Auda pełnił w latach 1905-1925 funkcję organisty i kapelmistrza w Liege. Tu prowadził badania z zakresu muzyki antyku i średniowiecza, zwłaszcza pochodzącej z okolic Liege. Następnie przez rok działał w Tournai. Od 1926 r. do końca życia przebywał w Brukseli, gdzie zajmował się studiami muzykologicznymi i nauczaniem śpiewu gregoriańskiego. Otrzymane pozycje: książki, druki muzyczne, czasopisma i płyty zostały wprowadzone do katalogu centralnego biblioteki (syg. I 1200001/AT- ...; I 1300001/AT II 160001/AT; II 170001/AT/, III 2100001/At.., II 2200001/AT/), można z nich korzystać w czytelni Biblioteki Instytutu Liturgicznego.