Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Zapisy

Zapisy prowadzone są w Bibliotece Głównej UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-15.00.
Zapis do Biblioteki Głównej jest równoważny z zapisem do bibliotek wydziałowych i instytutowych.

                W celu zapisania się do Biblioteki i otrzymania karty bibliotecznej należy przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) oraz:

  • Ważną legitymację studencką
  • Ważną legitymację służbową – w przypadku pracowników UPJPII oraz szkół wyższych i innych instytucji naukowych Krakowa
  • Zaświadczenie od pracodawcy – w przypadku innych uprawnionych osób

Przy zapisie wymagane jest również wypełnienie formularza zapisu oraz podpisanie zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki UPJPII. Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego i po jego upływie należy je prolongować.

                Prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz mają użytkownicy, którzy otrzymali odpowiednie uprawnienia, w szczególności pracownicy, studenci oraz doktoranci UPJPII, innych krakowskich szkół wyższych i placówek naukowych oraz osoby związane z instytucjami kościoła katolickiego na terenie archidiecezji krakowskiej. Zagraniczni studenci, stypendyści i doktoranci Uniwersytetu Papieskiego oraz innych uczelni krakowskich mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki UPJPII na miejscu. W przypadku pobytu na studiach/stypendium trwających dłużej niż trzy miesiące mogą oni wypożyczać książki na zewnątrz pod warunkiem dostarczenia poręczenia ze strony opiekuna naukowego, który zobowiązuje się do dopilnowania zwrotu wypożyczonych książek.

                Rejestracja konta bibliotecznego powoduje nadanie statusu użytkownikowi biblioteki, który określa uprawnienia w zakresie możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Statusy czytelników Biblioteki UPJPII w Krakowie:

  • STATUS A: Pracownicy UPJPII – prawo wypożyczania do 15 książek na okres 3 miesięcy
  • STATUS B: Pracownicy naukowo-dydaktyczni innych uczelni Krakowa. Pracownicy naukowi innych jednostek naukowych Krakowa. Członkowie organizacji i towarzystw powołanych przy UPJPII. Emeryci i renciści UPJPII – prawo wypożyczania do 5 książek na okres 3 miesięcy
  • STATUS C: Studenci UPJPII wszystkich stopni, uczestnicy studiów do licencjatu naukowego (kościelnego) UPJPII i doktoranci oraz studenci seminariów duchownych i innych instytutów studiów wyższych oraz wyższych instytutów wiedzy religijnej afiliowanych przy UPJPII – prawo wypożyczania do 10 książek na okres 1 miesiąca
  • STATUS D: Studenci wszystkich stopni i doktoranci innych uczelni Krakowa, uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych przez UPJPII, katecheci i duszpasterze z terenu archidiecezji krakowskiej oraz inne osoby za zgodę Dyrektora Biblioteki – prawo wypożyczania do 5 książek na okres 1 miesiąca
  • STATUS E: Wypożyczenia międzybiblioteczne – prawo wypożyczania 5 książek na okres 1 miesiąca
  • STATUS F: Czytelnicy bez prawa wypożyczeń na zewnątrz – prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu
  • STATUS G: Jednostki UPJPII – korzystają z księgozbiorów na specjalnych prawach