Współczesna filozofia umysłu uprawiana jest w łączności z kognitywistyką (ang. cognitive science), która jest interdyscyplinarnym projektem badawczym obejmującym dziedziny wiedzy takie jak: neurobiologia, psychologia, antropologia biologiczna i kulturowa, lingwistyka, sztuczna inteligencja, nauki komputerowe oraz logika. Podejście takie pozwala podjąć pytanie o naturę umysłu i świadomości w kontekście najnowszych badań i teorii wypracowanych w ramach różnych dyscyplin naukowych.

W związku z aktualnością tematyki oraz jej obecnością na wielu uczelniach na całym świecie Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, we współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, zaprasza Państwa do podjęcia studiów II stopnia (SUM) na specjalności Filozofia umysłu i kognitywistyka. Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Alternatywnie proponujemy specjalność Filozoficzne podstawy nauk kognitywnych, którą studenci mogą wybrać po pierwszym semestrze wspólnych studiów na kierunku filozofia. Po dokonaniu wyboru studia trwają jeszcze 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter kognitywistyki studia przeznaczone są zarówno dla absolwentów kierunków humanistycznych, przyrodniczych, jak i technicznych, posiadających dyplom licencjacki, inżynierski lub magisterski.

W proponowanym przez nas ujęciu filozofia umysłu z jednej strony uprawiana jest w sposób analityczny i w ścisłej łączności z naukami szczegółowymi, z drugiej zaś uwzględniane są również koncepcje umysłu wypracowane w filozofii kontynentalnej (np. fenomenologii i hermeneutyce).

Ponieważ specjalność Filozofia umysłu i kognitywistyka stanowi kolejną odsłonę programu "filozofii w kontekście nauk", który propagowany jest przez laureata Nagrody Templetona ks. prof. dr. hab. Michała Hellera, studia organizowane są z pomocą i objęte patronatem naukowym Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i działającej w jego ramach grupy badawczej Neuroscience pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Vetulaniego.

Na specjalności zajęcia prowadzą naukowcy, specjalizujący się w różnych dyscyplinach związanych z kognitywistką i filozofią. Wysoki poziom naukowy gwarantują m.in. zebrania grupy Neuroscience Centrum Kopernika, które raz na miesiąc odbywają się w składzie poszerzonym o pracowników i studentów specjalności. Prócz programu studiów, w ramach specjalności organizowane są również wydarzenia naukowe, takie jak dyskusje panelowe, sympozja i konferencje. Zapraszamy do zapoznania się z programem studiów oraz wynikami rekrutacji na rok akademicki 2011/2012.

Copyright by Jakub Gomułka
Patronat
Copyright by Jakub Gomułka